Composición "Mar", en tres piezas

Publicado: Categoría: Blog - Proceso creativo

Obra: Composición "Mar" Técnica mixta, sobre tres lienzos (60x163)

Composiciónes  Mar (8)


Comentarios (0)

1000 caracteres restantes

Cancelar